img

ZPRÁVA O VZTAZÍCH

Blíží se konec března, což s sebou nese pro podnikatele nutnost splnit různé povinnosti, kdy jednou z nich je také sestavení zprávy o vztazích.Zprávu o vztaz...