Zajištění veřejné podlimitní nabídky, kdy objem emise nesmí přesáhnout ekvivalent 1 mil. EUR, neveřejné privátní nabídky, kdy počet nabídkou oslovených investorů nesmí přesáhnout počet 149 nebo veřejné nabídky s prospektem schváleným ČNB, bez objemového nebo propagačního omezení.

JUDR. LUKÁŠ REZEK
ADVOKÁT | PARTNER
JUDR. LUKÁŠ REZEK
T: +420 723 891 108
E: lukas@petrasrezek.cz