GDPR


Naše advokátní kancelář se dlouhodobě zaměřuje na oblast ochrany osobních údajů, v rámci které se věnujeme také zavádění nové celoevropské úpravy GDPR neboli nařízení Evropského Parlamentu a Rady č. 2016/679, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES. Více informací na http://gdprporadna.cz

JUDR. LUKÁŠ REZEK
ADVOKÁT | PARTNER
JUDR. LUKÁŠ REZEK
T: +420 723 891 108
E: lukas@petrasrezek.cz