Klientům nabízíme sepis všech typů smluv, ať již typických jako jsou smlouvy kupní, darovací, směnné či smlouvy o dílo, tak i netypických, které např. kombinují více smluvní typů současně. V případě občanskoprávních sporů pak sepisujeme žaloby a jiná podání a v následných řízení Vás pak samozřejmě zastoupíme, ať již se jedná o řízení nalézací či exekuční.

JUDR. LUKÁŠ REZEK
ADVOKÁT | PARTNER
JUDR. LUKÁŠ REZEK
T: +420 723 891 108
E: lukas@petrasrezek.cz