OBCHODNÍ PRÁVO


Naše kancelář zajišťuje provedení veškerých právních jednání spojených se založením, přeměnou, fúzí, rozdělením či likvidací obchodních společností či družstev. Rovněž nabízíme sepis veškerých smluv a dohod ze všech oblastí obchodního práva, zejména obchodněprávních smluv kupních, smluv o dílo, smluv o obchodním zastoupení a dalších. V případě sporů vyvstávajících z těchto smluv při zastupování ať už v soudním, nebo rozhodčím řízení či v případě řešení sporu mimosoudní cestou; samozřejmostí je pro nás možnost zastoupení v těchto typech řízení i v případě sporů mezi členy obchodních korporací.

JUDR. LUKÁŠ REZEK
ADVOKÁT | PARTNER
JUDR. LUKÁŠ REZEK
T: +420 723 891 108
E: lukas@petrasrezek.cz