PRACOVNÍ PRÁVO


V oblasti pracovněprávních vztahů poskytujeme právní pomoc jak pro zaměstnance, tak především pro zaměstnavatele, ať už se jedná o spory týkající se platnosti výpovědi, otázky mezd či platů apod. Právě hlavně zaměstnavatelům nabízíme odbornou pomoc při sepisu veškeré nutné dokumentace pro správné fungování pracovněprávních vztahů, při kolektivním vyjednávání nebo ve věcech náhrady škody a újmy.

JUDR. LUKÁŠ REZEK
ADVOKÁT | PARTNER
JUDR. LUKÁŠ REZEK
T: +420 723 891 108
E: lukas@petrasrezek.cz