Právní servis nabízíme také při tvorbě právních předpisů obcí a měst (obecně závázné vyhlášky, nařízení) či při tvorbě směrnic, pravidel a řádů, a to ať již směrem dovnitř úřadu, tak navenek vůči občanům. V rámci služeb zajišťujeme taktéž výkladová stanoviska, právní analýzy, hodnocení dopadů zákona či jinou metodickou činnost.

JUDR. LUKÁŠ REZEK
ADVOKÁT | PARTNER
JUDR. LUKÁŠ REZEK
T: +420 723 891 108
E: lukas@petrasrezek.cz