Naše specializovaná právní oddělení pro Vás připraví sepis všech druhů smluv týkajících se nakládání s majetkem obce – kupní, směnné, nájemní, pachtovní a další. Stejně jako přípravu záměrů dispozicí s obecním majetkem, nastavení mechanismu prodeje pozemků pro bydlení či bytové výstavby.

JUDR. LUKÁŠ REZEK
ADVOKÁT | PARTNER
JUDR. LUKÁŠ REZEK
T: +420 723 891 108
E: lukas@petrasrezek.cz