RODINNÉ PRÁVO


V rámci rodinného práva klientům poskytujeme právní služby týkající se zejména zastupování v rozvodovém řízení včetně vypořádání společného jmění manželů i v při řízení při úpravě péče o nezletilé děti a stanovení výživného, přičemž klademe důraz na citlivý přístup ke každému klientovi.

JUDR. LUKÁŠ REZEK
ADVOKÁT | PARTNER
JUDR. LUKÁŠ REZEK
T: +420 723 891 108
E: lukas@petrasrezek.cz