SPRÁVNÍ PRÁVO


Klientům poskytujeme právní služby ve všech typech správního řízení jak před orgány státní správy, tak i samosprávy, nejčastěji tedy v řízení přestupkovém, stavebním, vodoprávním, řízení ve věcech katastru nemovitostí, řízení před živnostenskými úřady a dalšími správními orgány. Případně našim klientům nabízíme i možnost zastupování v řízení před správními soudy. Pro města a obce jsme partnery pro konzultaci zejména v přestupkovém, stavebním, vodoprávním, živnostenském či jiném typu řízení. Samosprávy taktéž zastupujeme před správními soudy v případě jakýchkoliv sporů.

JUDR. LUKÁŠ REZEK
ADVOKÁT | PARTNER
JUDR. LUKÁŠ REZEK
T: +420 723 891 108
E: lukas@petrasrezek.cz