Zajišťujeme přípravu stanovisek dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím. Stejně jako posuzování žádostí o informace, přípravu podkladů pro odpověď či rozhodnutí o odmítnutí a další nezbytné právní jednání spojené s žádostí o informace.

JUDR. LUKÁŠ REZEK
ADVOKÁT | PARTNER
JUDR. LUKÁŠ REZEK
T: +420 723 891 108
E: lukas@petrasrezek.cz