TRESTNÍ PRÁVO


V oblasti trestního práva poskytujeme veškeré právní služby, které jsou spojeny s trestním řízením, tedy především obhajobu jak v přípravném řízení, tak v řízení před soudy všech stupňů. Rovněž nabízíme zastoupení poškozeným při uplatňování náhrady škody či újmy způsobenou trestněprávní činností.

JUDR. LUKÁŠ REZEK
ADVOKÁT | PARTNER
JUDR. LUKÁŠ REZEK
T: +420 723 891 108
E: lukas@petrasrezek.cz