VEŘEJNÉ ZAKÁZKY


Pro zájemce o veřejné zakázky poskytujeme komplexní právní služby zahrnující celkovou administraci všech druhů zadávacích a výběrových řízení, pomůžeme i s přípravou a realizací PPP projektů i odborným vedením a poradenstvím v průběhu zadávacích a koncesních řízení nebo nabídneme právní podporu při samotné realizaci již uzavřených smluv.

JUDR. LUKÁŠ REZEK
ADVOKÁT | PARTNER
JUDR. LUKÁŠ REZEK
T: +420 723 891 108
E: lukas@petrasrezek.cz